Desatero pomoci do pohybu

Jak pomoc ostatním do pohybu?

1. Nabídněte druhým svou pomoc, zkuste zapátrat co mají rádi a poskytněte jim svou podporu.

2. Zajímejte se o jejich cíle a motivace pro pohyb a cvičení, čeho chtějí sportem dosáhnout?

3. Navrhněte pro ně vhodné fyzické aktivity, buďte citliví k jejich specifickým potřebám, například navrhněte aktivity které sami provozujete.

4. Pozvěte je na společné sportovní aktivity, jako je například běh, plavání nebo jízda na kole.

5. Poskytněte jim konkrétní rady ohledně cvičení a správné techniky, můžete vidět to co oni nevidí.

6. Podpořte je emocionálně a povzbuzujte je, když čelí obtížím při cvičení.

7. Nabídněte se, že je doprovodíte do fitnescentra nebo na venkovní cvičení.

8. Sdílejte s nimi své osobní zkušenosti s cvičením a pohybem.

9. Pomožte jim vytvořit tréninkový plán, který bude přizpůsoben jejich individuálním potřebám a cílům.

10. Buďte s nimi vždy trpěliví a podporujte je v jejich snaze zůstat aktivní a zdraví.